Home » Ostatní » Máte zájem o studium cestovního ruchu? Jak vybrat správnou školu

Máte zájem o studium cestovního ruchu? Jak vybrat správnou školu

Studium cestovního ruchu je v současnosti jedním z nejvyhledávanějších středoškolských oborů po absolvování základní školy, hned vedle škol s obchodním zaměřením.

SŠ cestovního ruchu
ilustrační foto: firmy.cz


Se znalostmi v tomto oboru mohou absolventi totiž najít vysoké uplatnění na trhu práce a to nejen na našem, ale i na zahraničním trhu. Absolventi v této oblasti jsou vážení a žádaní. Důležité ale je, kde bude probíhat jejich studium. Rozdíly mezi jednotlivými školami, zaměřenými na cestovní ruch jsou velmi výrazné. Jak má vypadat opravdu kvalitní střední škola v oblasti cestovního ruchu?

Představme si ARCUS

Jako modelový příklad specializované střední školy v oblasti cestovního ruchu nám poslouží střední škola ARCUS Praha. Tato střední škola byla již v roce 2007, jako jedna z prvních v ČR, oceněna „Zlatým certifikátem kvality“, který předala řediteli školy osobně tehdejší ministryně školství. Ocenění bylo uděleno na základě zázemí školy, vyučujících metod, zaměření výuky a mnoha dalších důležitých kritérií. Všechny tyto přednosti zůstávají i nadále hlavními znaky pro ARCUS.

Zázemí a vybavení školy pro studenty

Vybavení a zázemí střední školy ARCUS je na nejvyšší úrovni. Studium je zaměřeno především na odborné profilující předměty, jako jsou technika cestovního ruchu, ekonomika cestovního ruchu, obchodní korespondence, účetnictví, průvodcovství, základy práva, podniková ekonomika, psychologie, zeměpis cestovního ruchu. Velký důraz je kladen na výuku cizích jazyků a také na získání praxe. Na této škole je nabízena výuka angličtiny, němčiny, španělštiny, ruštiny a francouzštiny. Každá učebna je vybavena datovými projektory a v budově školy jsou celkem 3 počítačové učebny.

Jak je to se školným a s přijetím?

U každé soukromé střední školy jsou výše školného a podmínky pro přijetí 2 důležité parametry pro výběr. Jaké jsou tedy podmínky přijetí do ARCUS? Noví žáci jsou přijímáni na základě dosažených výsledků v 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku ZŠ. Dalším doplňkovým kritériem jsou i účasti na matematických olympiádách, nebo za rozšířená studia jazyků nebo matematiky. Školné za rok činí 22 900Kč. Žáci ovšem od školy dostanou od školy všechny potřebné učebnice a sešity, vyjma pracovních a jazykových učebnic.

Tags